English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ61
NázevVybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrství
Course nameSelected Topics in Building Materials Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantKarel Kulísek

Obsahové informace

Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po asanaci stavby, technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich rozhodující vliv na nejrozšířenější stavební materiály, malty a betony, řízení jejich vlastností. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. Typy kompozitních materiálů. Částicové kompozity. Vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. Polymercementové malty a betony. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií.
 • 2. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po sanaci a asanaci stavby. Technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy.
 • 3. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky.
 • 4. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace.
 • 5. Kamenivo, lehké betony a pórobetony.
 • 6. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich využití.
 • 7. Malty a betony, řízení jejich vlastností.
 • 8. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků.
 • 9. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví.
 • 10.Typy kompozitních materiálů. Částicové a vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů.
 • 11. Polymercementové malty a betony.
 • 12. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování.
 • 13.Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.
Všeobecný přehled užití stavebních materiálů, základní znalosti o vlastnostech stavebních hmot

Základní literatura předmětu

Aitcin, P.-C.: High Performance Concrete, Brunner-Routledge, 1998
Banfill, Tattersall: Rheology of Fresh Concrete, Pitman, 1983

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Petr Pytlík: Technologie betonu, VUTIUM, 2000
Kosmatka, Panarese: Design and Control of Concrete Mixtures, PCA Assotiation, Illinois, USA, 1994
Stork, J.: Teória skladby betonovej zmesi, SAV, Bratislava, 1964