English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDI61
NázevDiagnostické metody zkoušení ve stavebnictví
Course nameDiagnostic methods in civil engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantLeonard Hobst

Obsahové informace

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Harmonogram přednášky

  • 1.-4. týden - zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT
  • 5.-8. týden - zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci
  • 9.-13.týden - závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu
Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.
Literatura není u předmětu zadána