English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDH81
NázevVybrané stati z teorie konstrukcí pozemních staveb
Course nameSelected Chapters from Theory of Building Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu.
Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Harmonogram přednášky

  • 1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
  • 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
  • 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS
  • 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
  • 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.
  • 1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
  • 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
  • 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS
  • 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
  • 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.
Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.
Literatura není u předmětu zadána