English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB61
NázevVybrané stati ze stavební fyziky
Course nameSelected chapters from building physics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantTomáš Ficker

Obsahové informace

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Harmonogram přednášky

 • 1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
 • 2. Kondenzační model DIAL.
 • 3. Kondenzační model DRAL.
 • 4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL
 • a DRAL.
 • 5. Neustálené vedení tepla.
 • 6. Pokles dotykové teploty.
 • 7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
 • 8. Tepelná konvekce.
 • 9. Tepelné záření.
 • 10. Záření mezi šedými plochami.
 • 11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené
 • vzduchové mezery.
 • 12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportov-
 • ní stadiony) – odvození analytických vztahů.
 • 13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí
 • nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.
Základní znalost stavební tepelné techniky.

Základní literatura předmětu

T. Ficker: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, Akademické nakladatelství CERM, 2004
 • Po osobní domluvě se zájemci o tento předmět je možné provést modifikaci výukové látky tak, aby se co nejtěsněji vztahovala k tématům doktorandských prací.