English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDA67
NázevAplikace matematických metod v ekonomii
Course nameApplications of mathematical methods in economics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKarel Mikulášek

Obsahové informace

Základy teorie grafů, optimalizační úlohy na grafech.
Nalezení nejlacinější kostry grafu.
Nalezení nejkratší cesty v grafu.
Určení maximálního toku v síti.
NP-úplné úlohy.
Problém obchodního cestujícího.
Úloha lineárního programování.
Dopravní problém.
Úloha celočíselného programování.
Základy teorie her.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základy teorie grafů I
 • 2. Základy teorie grafů II.
 • 3. Nalezení nejlacinější kostry v grafu.
 • 4. Nalezení nejkratší cesty v grafu.
 • 5. Stanovení maximálního toku v síti I.
 • 6. Stanovení maximálního toku v síti II.
 • 7. NP úplné úlohy.
 • 8. Problém obchodního cestujícího
 • 9. Problém obchodního cestujícího, heuristické metody.
 • 10. Lineární progtramování, teoretický základ.
 • 11. Simplexová metoda.
 • 12. Celočíselné programování.
 • 13. Maticové hry, řešení ve smíšenách strategiích.
Základní znalosti z teorie množin a zběhlost v manipulaci se symbolickými hodnotami.

Základní literatura předmětu

Plesník, Ján: Grafové algoritmy, Bratislava: Veda, 1983

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DEMEL, J.: Grafy, SNTL, Sešit XXXIV, 1989
Rychetník, Zelinka, Pelzbauerová: Sbírka příkladů z lineárního programování, SNTL/ALFA, 1968