English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW053
NázevSpeciální stroje a zařízení
Course nameSpecial Machines and Equipment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantMartin Mohapl

Obsahové informace

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o novinky v oblasti strojů a strojních celků pro výrobu stavebních materiálů. Studenti se seznámí s dálkovým ovládáním strojů a zařízeními pro robotizací a automatizací výroby. Získají přehled o strojním vybavení pro recyklace různých druhů stavebních materiálů.
Mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů, výroba betonového zboží, výroba a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže, dálkové ovládání strojů a zařízení, robotizace a automatizace, recyklace stavebních materiálů z různých surovin, diamantová technika, platná legislativa.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů.
 • 2.Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží.
 • 3.Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže.
 • 4.Dálkové ovládání strojů a zařízení.
 • 5.Exkurze
 • 6.Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů.
 • 7.Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin.
 • 8.Diamantová technika.
 • 9.BOZP, ekologie výroby, ergonomie.
 • 10.Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Harmonogram cvičení

 • 1.Seznámení s předmětem a požadavky, individuální zadání seminární práce - návrh strojního vybavení pro konkrétní výrobu.
 • 2.Příklad 1.: Návrh mobilní betonárny.
 • 3.Konzultace k příkladu č.1.
 • 4.Exkurze do výrobny betonového zboží.
 • 5.Příklad č.2: Návrh strojního zařízení pro výrobu a aplikaci injektážních malt.
 • 6.Konzultace k příkladu č.2.
 • 7.Odevzdání příkladu č.1. a č.2.
 • 8.Konzultace k individuálnímu zadání.
 • 9.Konzultace k individuálnímu zadání.
 • 10.Test, prezentace individuálního zadání.
Znalost technologie výroby stavebních materiálů. Základní znalosti strojnictví a strojního zařízení. Informační, řídící a měřící technologie.

Základní literatura předmětu

KAŠPAR, Milan a Věra VOŠTOVÁ: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, ČKAIT, 2001
VANĚK, Antonín.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací., Academia, 2003
HADDOCK, Keith: Extreme mining machines: stripping shovels and walking draglines., Osceola, WI, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SHAPIRO, Lawrence K a Jay P SHAPIRO: Cranes and derricks., New York: McGraw-Hill, 2011