English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV082
NázevSpráva stavebních objektů
Course nameFacility Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Výsledkem studia bude získání znalostí z oblasti správy stavebních objektů zejména v provozní fázi stavebního objektu. Znalosti budou zahrnovat i vědomosti o facility managementu jako integrovaném systému řízení organizací a správě nemovitostí.
Systém podpůrných činností a služeb pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, správa stavebních objektů, technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů, druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb, pozice správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, facility management jako nástroj pro optimalizaci ekonomických a manžerských činností, normy a právní předpisy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod a základní pojmy
 • 2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik
 • 3. Správa stavebních objektů
 • 4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky
 • 5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů
 • 6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb
 • 7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem
 • 8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností
 • 9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností
 • 10.Normy a právní předpisy

Harmonogram cvičení

 • 1. úvod
 • 2. Zadání případové studie
 • 3. Manuál stavebního objektu
 • 4. Manuál stavebního objektu
 • 5. Manuál stavebního objektu
 • 6. Manuál stavebního objektu
 • 7. Provozní náklady stavebního objektu
 • 8. Provozní náklady stavebního objektu
 • 9. Provozní náklady stavebního objektu
 • 10. Kompletace a odevzdání případové studie
Stavební objekt, konstrukce stavebního objektu, cena stavebního objektu, náklady životního cyklu stavebního objektu, činnosti a majetek podniku

Základní literatura předmětu

VYSKOČIL, V., KUDA, F.: Management podpůrných procesů, Professional publishing, 2011
VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů, Professional publishing, 2003
Štrup, O.: Základy facility managementu, Professional publishing, 2014
KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., SOUKUP, P.: Facility management v kostce, FORM Solution, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SOMOROVÁ, V.: Facility management, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2014
COTTS, D., ROPER, K., PAYANT, R.: The Facility Management Handbook, American Management Association AMACOM, 2010