English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV081
NázevHodnotové inženýrství
Course nameValue Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantBohumil Puchýř

Obsahové informace

Způsoby řešení konkrétních inženýrských úloh z hlediska hodnotové analýzy, podstata hodnotové analýzy obecně, metodické nástroje, pojetí efektivnosti,sféry uplatňování, etapy příp. fáze metodického postupu, zásady efektivního použití, metody a technické pomůcky. Pojem hodnotové analýzy dle ČSN-ISO, hodnotová analýza ve stavebnictví. Požadavky typu efektivnost, optimalita, systémový přístup, optimalizace nákladů, týmová práce, atd.

Harmonogram přednášky

  • 1. Tradiční pojetí hodnotové analýzy a její současná pozice
  • 2. Inovace procesní a výrobkové. Hodnotová analýza dle ČSN-ISO 010120
  • 3. Jednotlivé sféry uplatnění hodnotové analýzy. Etapy nebo fáze v metodologockém postupu u hodnotové analýz
  • 4. Zásady efektivního uplatňování principů hodnotové analýzy
  • 5. Metody a technicko-ekonomické pomůcky pro vyhodnocování projektů(inovací)
  • 6. Požadovaný odborný profil zpracovatele příp. sestavení týmu
  • 7. Hodnotová analýza ve stavebnictví, současná situace
  • 8. Nové metody v procesním přístupu. Cíle hodnotové analýzy ve výrobkové sféře
  • 9. Optimalizace zdrojů pro stavební proces
  • 10. Inovační procesy ve stavebním podniku, přínos pro celkové ekonomické efekty, předpoklad rozvoje hodnotové analýzy ve stavebnictví
Schopnost orientovat se v širokém spektru technických, ekonomických i jiných disciplin, jako je např. socioinformatika
Literatura není u předmětu zadána