English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV080
NázevVeřejné finance
Course namePublic Finances

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVít Hromádka

Obsahové informace

Předmět je zaměřen na charakteristiku veřejných financí, veřejných statků a základní principy rozhodování ve veřejném sektoru. Jsou zde řešeny oblasti veřejných příjmů a výdajů, daňové teorie, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění. Součástí předmětu jsou rovněž prostorové aspekty veřejných financí a zásady rozpočtového procesu včetně dopadu fiskální nerovnováhy na ekonomiku státu.

Harmonogram přednášky

  • 1. Veřejné finance – základní pojmy a vazby.
  • 2. Ekonomická analýza veřejných statků, jejich charakteristika a typologie.
  • 3. Veřejná volba a její konsekvence pro oblast veřejných financí. Specifika rozhodování v oblasti veřejných financí. Základní pravidla veřejné volby.
  • 4. Veřejné výdaje, veřejné projekty a veřejné výdajové programy. Makro a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů. Faktory, které ovlivňují objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů.
  • 5. Veřejné příjmy, klasifikace veřejných příjmů a další klasifikace daní. Veřejné poplatky.
  • 6. Úvod do daňové teorie. Daňové principy, spravedlnost daní, efektivnost daní, daňový přesun a dopad.
  • 7. Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku. Nástroje sociálního zabezpečení. Sociální pojištění.
  • 8. Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus. Fiskální decentralizace.
  • 9. Hospodářská politika státu. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha.
  • 10. Rozpočtový proces v České republice.
Základy makroekonomie a mikroekonomie, financování, přehled o daňové problematice.

Základní literatura předmětu

HROMÁDKA, Vít: CV 80 Veřejné finance, studijní opora, Vysiko učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MUSGRAVE, Rihard, A. a MUSGRAVEOVÁ, Peggy, B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management press, 1994
MUSGRAVE, Rihard, A. a MUSGRAVEOVÁ, Peggy, B.: Public Finance in Theory and Practice, Mcgraw-Hill College, 1989
HAMERNÍKOVÁ, Bojka a KUBÁTOVÁ, Květa: Veřejné finance, Eurolex Bohemia, 2000