English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV024
NázevVeřejné stavební investice 2
Course namePublic Structural Investments 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Veřejné zakázky – zásady a procedury nabídkového řízení, stanovení hodnotících kritérií a jejich vah,výběr zhotovitele a uzavření smlouvy.
Technická, přípravná a realizační dokumentace projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Technicko-ekonomické studie, sociálně ekonomické analýzy, analýzy citlivosti a analýzy rizik. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, dokumentace, analýza specifických rizik.

Harmonogram přednášky

  • 1. Veřejné projekty, charakteristika
  • 2. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů
  • 3. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů. Náklady životního cyklu veřejného stavebního projektu
  • 4. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti výstupů veřejného stavebního projektu. Analýza rizik veřejného stavebního projektu.
  • 5. Veřejné zakázky, postupy a specifika zadávacích řízení – zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • 6. Veřejné zakázky, kvalifikační kritéria, zadávací dokumentace stavby
  • 7. Kritéria pro hodnocení nejvýhodnější nabídky, využití hodnotové analýzy (metody)
  • 8. Nadlimitní veřejné zakázky, směrnice EU
  • 9. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
  • 10. Dokumentace veřejného projektu realizovaného metodou PPP. Analýza rizik veřejného projektu realizovaného metodou PPP.
Znalosti v rozsahu předmětu Veřejné stavební investice I
Literatura není u předmětu zadána