English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV008
NázevOceňování staveb
Course nameConstruction Valuation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají schopnost:
- orientace v cenové tvorbě a typech cen v České republice,
- orientace v třídění cenových informací ve stavebnictví,
- sestavit cenu stavebního díla ve výstavbě,
- kalkulovat cenu stavební práce,
- zjistit cenu stavby jako nemovitosti.
Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Ceny nemovitostí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod.Ceny.Cenové právo.Cenová soustava.Cenové informace.
 • 2. Cena stavby.Souhrnný rozpočet stavby.
 • 3. Cena stavebního objektu.Rozpočet stavebního objektu.
 • 4. Cena stavebního objektu.Rozpočtovací systémy v ČR.
 • 5. Cena stavebního objektu.Rozpočtovací systémy v zahraničí.
 • 6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.
 • 7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.
 • 8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.
 • 9. Cena nemovitosti.Cenové předpisy pro oceňování majetku.
 • 10.Cena nemovitosti.Stavba.Pozemek.Porost.Způsoby oceňování.
 • 11.Cena nemovitosti.Nákladový způsob ocenění stavby.
 • 12.Cena nemovitosti.Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.
 • 13.Souhrn přednášené problematiky.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Úvod. Literatura. Klasifikace. Souhrnný rozpočet stavby.
 • 3.-4. Rozpočet stavebního objektu - vybrané práce hlavní stavební výroby.
 • 5.-6. Rozpočet stavebního objektu - vybrané práce řidružené stavební výroby.
 • 7.-8. Rozpočet stavebního objektu - kompletace.
 • 9.-10. Kalkulace vybrané stavební práce.
 • 11.-12. Oceňování nemovitosti - vzorový příklad.
 • 13. Zápočtový test.
Znalost technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalosti a dovednosti základů podnikové ekonomiky, zejména oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

TICHÁ, Alena a MARKOVÁ, Leonora a PUCHÝŘ, Bohumil : Ceny ve stavebnictví I, URS Brno, 1999
TICHÁ,Alena a TICHÝ, Jan a VYSTAVIL, Radim a ŠIMÁČEK, Ondřej : Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl I, VUT FAST, 2004
URS Praha: Příručka pro rozpočtáře, URS Praha, 2014
BRADÁČ, Albert a kolektiv: Rádce majitele nemovitosti, Linde, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Právní předpisy v aktuálním znění, , 0
TICHÁ, Alena a MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil a BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering, VUT FAST, CERM, 2002