English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV007
NázevOceňování nemovitostí
Course nameReal Estate Valuation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantBohumil Puchýř

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z oceňování nemovitého majetku
Studenti se detailně seznámí s právními předpisy v oblasti oceňování nemovitého majetku
Studenti se zorientují v oblasti druhů cen
Studenti si osvojí pravidla při výběru nemovitostí pro tržní ocenění nemovitosti
Studenti získají přehled o různých přístupech při oceňování nemovitého majetku
Základní pojmy v oboru oceňování. Zákon o oceňování majetku – seznámení, rozbor a použití. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – seznámení, rozbor, použití a příklady ocenění nemovitého majetku. Principy oceňování nemovitého majetku, oblast využití a příklady.

Harmonogram přednášky

 • 1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy
 • 3. - 4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění
 • 5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku - úvod
 • 6. - 8. Rozbor prováděcí vyhlášky - stavby a příklady
 • 9. Rozbor prováděcí vyhlášky - výnosová hodnota, příklady
 • 10. Rozbor prováděcí vyhlášky - opotřebení, příklady
 • 11. Rozbor prováděcí vyhlášky - pozemky, porosty, příklady
 • 12. Teorie tržního oceňování nemovitostí
 • 13. Příklady tržního oceňování nemovitostí

Harmonogram cvičení

 • 1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy
 • 3. - 4. Případová studie A – ocenění rodinného domu nákladovým způsobem ocenění dle platného cenového předpisu
 • 5. - 6. Případová studie B – ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem ocenění dle platného cenového předpisu
 • 7. - 8. Případová studie C – ocenění rodinného domu obyklou cenou porovnávacím způsobem
 • 9. – 12. Konzultace případových studií
 • 13. Kontrola a odevzdání případových studií
Znalosti v oblasti kalkulace nákladů, tvorby cen a pozemního stavitelství.

Základní literatura předmětu

: Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, , 1997
: Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění novel, , 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BRADAČ, Albert a SCHOLZOVÁ, V a KREJČÍŘ, Pavel: Úřední oceňování majetku 2009, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009
BRADÁČ, Albert. a BRADÁČ, Albert. a MELEN, Vaclav: Real Estate Valuation in Czech republic, Chicago: Appraisal Institute Chicago, 2011