English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT052
NázevTechnika prostředí
Course nameEnviromental Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOlga Rubinová

Obsahové informace

Cílem předmětu je osvojení vědomostí o vnitřním prostředí budov a technických prostředcích k jeho tvorbě. Absolvent bude:
schopen rozpoznat faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí budov,
schopen analyzovat kvalitu vzduchu a navrhovat opatření k její optimalizaci,
schopen vyhodnotit tepelnou bilanci lidského organismu a posoudit tepelný stres člověka v konkrétních podmínkách pracovního prostředí,
znát hygienické požadavky na pracovní prostředí a bude schopen navrhnout technická opatření k jejich zajištění,
mít přehled o energetických systémech budov
schopen určit spotřebu energie na provoz systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, ohřevu teplé vody a osvětlení.
mít znalosti o systémech techniky prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie.
Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. Působení Slunce na budovy. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Kvalita vzduchu. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Energetická náročnost budov. Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru
 • 2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka
 • 3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov
 • 4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu
 • 5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí
 • 6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR
 • 7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání
 • 8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda
 • 9. Problematika nízkoenergetických budov
 • 10. Další složky mikroklimatu budov

Harmonogram cvičení

 • 1. Oslunění staveb a vnitřního prostoru
 • 2. Orientace budovy a její tepelná bilance
 • 3. Produkce tepla člověkem
 • 4. Vlhkost vzduchu a mikroklima budov. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu
 • 5. Kvalita vzduchu a větrání
 • 6. Pracovní prostředí
 • 7. Spotřeba energie pro přípravu teplé vody
 • 8. Spotřeba energie na vytápění
 • 9. Spotřeba energie na osvětlení
 • 10. Spotřeba energie na větrání
Základní znalosti o systémech vytápění, chlazení, větrání.
Středoškolské znalosti fyziky, zejména termomechaniky.
Znalosti z tepelné techniky.

Základní literatura předmětu

JOKL Miloslav: Zdravé obytné a pracovní prostředí, Academia, 2002
POČINKOVÁ Marcela, ČUPROVÁ Danuše, RUBINOVÁ Olga: Úsporný dům, Cpress, 2012
RUBINA Aleš, RUBINOVÁ Olga: 100+1 příklad z techniky prostředí, Tribun EU, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SMOLA Josef: Stavba a užívání nízkoenergetických a rodinných domů, Grada, 2011
STERNOVÁ Zuzana: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov, Jaga, 2010