English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT051
NázevMechanika tekutin
Course nameFluid Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOndřej Šikula

Obsahové informace

Typy a vlastnosti tekutin.
Analytické řešení hydrostatických jevů za stacionárních a pseudo stacionárních podmínek.
Řešení pohybu ideální a reálné tekutiny při tlakovém proudění v potrubí.
Principy a metody měření rychlosti.
Analytické řešení plnně vyvinutého laminárního proudění v potrubí.
Principy a metody modelování turbulence.
Řešení místních tlakových ztrát.
Princip a výpočet tlakového rázu v potrubí.
Principy proudění vzduchu v omezeném prostoru.
Výpočet beztlakého proudění vody vkorytech.
Úvod do hydrauliky. Základní zákony a jejich aplikace. Bernoulliho rovnice. Proudění tekutin potrubím. Chézyho rovnice, Darcyho-Weisbachova rovnice. Tlakové ztráty potrubí. Ustálený výtok z nádob. Neustálený pohyb tekutin v potrubí, hydraulický ráz. Proudění vzduchu v omezeném prostoru. Rychlostní pole a proudy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní pojmy, vlastnosti tekutin. Hydrostatika a relativní klid tekutin
 • 2. Hydrodynamika, druhy tekutin, rovnice kontinuity
 • 3. Proudění ideální tekutiny
 • 4. Měření rychlosti a tlaku
 • 5. Proudění vazké tekutiny
 • 6. Laminární proudění v potrubí. Turbulentní proudění
 • 7. Tlakové ztráty třením. Tlakové ztráty místními odpory
 • 8. Neustálený pohyb tekutin. Proudění v korytech
 • 9. Metoda počítačového modelování dynamicky tekutin - CFD
 • 10. Vnitřní a vnější aerodynamika

Harmonogram cvičení

 • 1. Vlastnosti vody. Hydrostatika
 • 2. Relativní klid kapalin. Hydromechanika - režimy proudění
 • 3. Rovnice kontinuity
 • 4. Bernulliho rovnice pro dokonalou kapalinu
 • 5. Měření rychlosti a tlaku kapalin
 • 6. Bernulliho rovnice pro reálnou tekutinu
 • 7. Laminární proudění
 • 8. Turbulentní proudění
 • 9. Místní ztráty v potrubí
 • 10. Proudění korytem
Fyzika, matematika a základy zdravotní techniky a vytápění.

Základní literatura předmětu

Čupr,K.,Götz,J., Gebauer,G.: Aplikovaná fyzika pro technická zařízení budov, VUT v Brně, Fakulta stavební, 1983
JANALÍK J., ŠŤÁVA P.: Mechanika tekutin., VŠB-TU Ostrava, 2002
DRÁBKOVÁ S., KOZUBKOVÁ M.,: Cvičení z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002
NAKYAMA Y.: Introduction to Fluid Mechanics, , 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Boor,B.,Kunštátský,J.,Patočka,C.: Hydraulika pro vodohospodářské stavby, SNTL, Praha, 1968
RECKNAGEL, SPRENGLER, SCHRAMEK: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, München: R. Oldenbourg Verlag GmbH, 1995