English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT014
NázevŘízení a provozování TZB
Course nameManagement and Operation of HVAC

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantMarian Formánek

Obsahové informace

Znalost základní fyzikálních zákonu v oboru elektroinstalace.
Pochopení zákonitostí elektroinstalace.
Základy systémů měření a regulace
Návrh systémů MaR pro aplikace TZB
Provoz a řízení systému vytápění, vzduchotechniky a chlazení
Bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
Pochopení základů elektroinstalace a hromosvodných zařízení s návazností na systémy měření a regulace. Navrhování základních systémů měření a regulace pro aplikace vytápění, vzduchotechnika a chlazení.Tvorba schémat a technologických popisů pro systémy MaR. Provoz, servis a údržba systémů vzduchotechniky, tepelných a chladicích soustav.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
 • 2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
 • 3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
 • 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
 • 5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů.
 • 6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
 • 7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
 • 8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
 • 9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
 • 10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
 • 2. Základy elektroinstalace a hromosvodních zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízení.
 • 3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
 • 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
 • 5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů
 • 6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
 • 7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
 • 8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
 • 9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
 • 10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.
Fyzika - základy elektro

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Robert N. Bucceri: Structured Wiring Design Manual – Book, A Smart Home Systems Company, USA, 2003