English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT013
NázevAudit budov
Course nameEnergy Audit of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantPetr Horák

Obsahové informace

Předmět je zaměřen na pokročilé metody energetického hodnocení budov. Hlavním cílem je seznámit studenty s hodnocením budov pomocí energetického auditu a energetického posudku. Studenti se seznámí se způsobem využití energetickéh auditu a energetického posudku v prostředí české legislativy. Dále bude omezená pozornost věnována této problematice v zahraničí v prostředí Evropské unie. V rámci předmětu získají studenti teoretické a praktické znalosti využitelné v energetickém auditorství.
Legislativní náležitosti pro využívání energetického auditu a energetického posudku
Energetická bilance v auditu
Energetická bilance v posudku
Enviromentální dopady v auditu a posudku
Ekonomika v auditu a posudku
Energetický audit v rámci EU

Harmonogram přednášky

 • 1. Legislativní úvod, energetický zákon, energetický audit a posudek.
 • 2. Struktura energetického auditu.
 • 3. Struktura energetického posudku.
 • 4. Bilance energetických toků v energetickém auditu.
 • 5. Bilance energetických toků v energetickém posudku.
 • 6. Systémy managementu hospodaření s energií.
 • 7. Hodnocení enviromentálního dopadu.
 • 8. Ekonomické výpočty, investice, návratnost.
 • 9. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BIM.
 • 10. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BREEAM.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání objektu, volba vstupních údajů a okrajových podmínek, popis výchozího stavu
 • 2. Zpracování osnovy energetického auditu.
 • 3. Zpracování osnovy energetického posudku.
 • 4. Výpočet bilance energetických toků v energetickém auditu.
 • 5. Výpočet bilance energetických toků v energetickém posudku.
 • 6. Monitorování, měření, analýza.
 • 7. Výpočet emisí a vlivu na životní prostředí.
 • 8. Ekonomické vyhodnocení energetického auditu a posudku.
 • 9. Základy práce v metodice BIM.
 • 10. Základy práce v metodice BREEAM.
Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

T. Dahlsveen, D. Petráš, J. Hirš: Energetický audit budov, Jaga, 2002
Thuman. A: Handbook of Energy Audit, lilburn, Fairmont Press, 1995
Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I.: Stavební tepelná technika a energetika budov, Vutium, 2006
Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Taschenbuch fűr Heizung + Klimatechnik, Münchem: Oldenburg Verlag , 2013