English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT012
NázevModelování soustav TZB
Course nameComputer Modeling Basics of Buiding Services Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOndřej Šikula

Obsahové informace

Analýza a algoritmizace základních fyzikálních dějů při tvorbě prostředí budov.
Simulace tepelných vazeb budov.
Simulace tepelně aktivovaných konstrukcí budov.
Modelování přestupu tepla a fázových změn.
CFD simulace proudění tekutin v oblasti technických zařízení budov.
Modelování a simulace tepelného chování a spotřeb energí budov.
Úvod do počítačového modelování typických úloh oborů technických zařízení budov (TZB) a jejich aplikaci při návrhu i provozu budov. Modelování procesů přenosu tepla a látky v budovách, jejich energetických soustavách a prvcích. Modelování nestacionárních okrajových podmínek. Aplikace aktuálních programových prostředků pro simulace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do počítačového modelování a simulací.
 • 2. Modelování přestupu tepla při volné a nucené konvekci.
 • 3. Modelování časově ustáleného vícerozměrného vedení tepla.
 • 4. Modelování časově neustáleného vedení tepla.
 • 5. Modelování tepelného chování budov a místností.
 • 6. Modelování skupenských změn teplonosných látek.
 • 7. Modelování svázaného přenosu tepla a vlhkosti.
 • 8. Modelování proudění tekutin metodou Computational Fluid Dynamics (CFD) 1.
 • 9. Modelování proudění tekutin CFD 2.
 • 10. Modelování proudění tekutin s přenosem tepla metodou CFD 3.
 • 11. Modelování tepelného chování soustav technických zařízení v budovách.
 • 12. Modelování tepelného chování zásobníků vody.
 • 13. Modelování tepelného sálání v budovách.

Harmonogram cvičení

 • 1. Modelování základních fyzikálních jevů v TZB.
 • 2. Modelování přestupu tepla při volné a nucené konvekci.
 • 3. Modelování časově ustáleného vícerozměrného vedení tepla.
 • 4. Modelování časově neustáleného vedení tepla.
 • 5. Modelování tepelného chování budov a místností.
 • 6. Modelování skupenských změn teplonosných látek.
 • 7. Modelování svázaného přenosu tepla a vlhkosti.
 • 8. Modelování proudění tekutin v potrubí metodou CFD.
 • 9. Modelování 2D proudění vzduchu metodou CFD.
 • 10. Modelování proudění vzduchu s přenosem tepla metodou CFD 3.
 • 11. Modelování tepelného chování soustav vytápění a chlazení v budově.
 • 12. Modelování tepelného chování zásobníků vody.
 • 13. Modelování tepelného sálání v místnosti.
Základy mechaniky tekutin, termomechaniky, sanity, vytápění, chlazení a vzduchotechniky a osvětlení. Základy numerických matematických metod.

Základní literatura předmětu

ŠIKULA, O.: Manuál k softwaru CalA, Tribun EU, 2009
ČNI: ČSN EN ISO 10211 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, ČNI, 2001
PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.: Modelování tepelného sálání v budovách, Brno: VUT v Brně, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Clarke: Energy simulation in building design, Adam Hilger Ltd, Bristol and Boston, 1985
Šikula Ondřej a Hirš Jiří: Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, IBPSA-CZ, 2012
VERSTEEG H.K., W. Malalasekera: Computational fluid dynamics – The finite volume method (second edition), London: Pearson Education Limited, 2007
PATANKAR, S. V.: Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation, Tailor & Francis Group, New York, 1980