English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT004
NázevDiplomový seminář (S-TZB)
Course nameDiploma Seminar (K-TZB)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantLucie Vendlová

Obsahové informace

Studenti zvýší své kompetence při řešení problematiky technických systémů v budovách. Budou schopni zpracovat komplexní analýzu soustav složitých budov, vytvářet variantní řešení a porovnávat je se současnou technickou praxí; tvůrčím způsobem vytvářet koncepce soustav techniky prostředí pro náročné aplikace.
Vypracování teoretické dílčí částí k diplomové práci. Analýza problematiky a nástin řešení. Studie podstatných pasáží tématu diplomové práce. Teoretické řešení problematiky. Aplikace informačních systémů. Zpracování rešerší tématicky souvisejících s řešeným tématem. Formální zpracování diplomové práce. Příprava výsledků pro prezentace. Prezentace výsledků.

Harmonogram cvičení

  • Zadání a specifikace seminární práce související s diplomovou prací
  • Analýza problematiky, nástin řešení
  • Okrajové podmínky, problematika právní, ekonomická, ekologická
  • Forma a zpracování diplomové práce
  • Teoretické řešení s počítačovou podporou
  • Návrh technického řešení ve variantách
  • Výběr a řešení optimální varianty
  • Verifikace vybraného řešení
  • Příprava výsledků a jejich prezentace
  • Prezentace seminární práce
Interní mikroklima budov, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni bakalářského stupně studia s povinně volitelnými předměty z okruhu technických zařízení budov.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: ASHRAE Pocket Guide for Air-Conditioning, Heating, Ventilation and Refrigeration, 7th edition, American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009