English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT003
NázevVybrané statě ze zdravotechniky
Course nameSelected Chapters of Plumbing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJakub Vrána

Obsahové informace

Studenti si rozšíří své základní znalosti zdravotně technických instalací zejména v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasicích zařízení, hospodaření se srážkovými vodami a přípravy teplé vody. Budou schopni rozhodnout o koncepci zásobování budov vodou, provádět související hydraulické výpočty, navrhovat příslušné čerpací stanice a zpracovávat potřebná schémata. Získají znalosti o sprinklerovách hasících zařízeních, vsakovacích zařízeních, retenčních nádržích a využívání srážkových vod. Studenti budou schopni navrhovat přípravu teplé vody dle analýzy její potřeby v budovách.
Teoretické základy práce čerpadel v hydraulických systémech. Využití čerpadel ve zdravotní technice - přehled systémů používaných v rámci zásobování budov vodou a přečerpání odpadních vod. Návrh čerpacích stanic a souvisejících zařízení.
Základní informace o systémech sprinklerových stabilních hasících zařízení.
Prohloubení znalostí o vsakovacích zařízeních a retenčních nádržích srážkových vod, využívání srážkových vod a ústředních systémů ohřívání vody v budovách. Přehled zařízení pro úpravu pitné vody před ohřevem. Problematika regulace teploty teplé vody.

Harmonogram přednášky

 • 1. Bilance potřeby vody a množství odpadních vod, úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel
 • 2. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel
 • 3. Charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky
 • 4. Změny provozních parametrů systémů čerpací techniky
 • 5. Čerpadla a čerpací stanice ve zdravotní technice
 • 6. Automatické tlakové čerpací stanice s akumulační nádrží a bez akumulační nádrže
 • 7. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže
 • 8. Automatické čerpací stanice odpadních vod
 • 9.Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy
 • 10. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod
 • 11. Ústřední ohřívání vody - zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů
 • 12. Ústřední ohřívání vody - návrh systémů
 • 13. Úprava pitné vody před ohřevem, možnosti regulace teploty teplé vody

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní výpočty ve zdravotně technických instalacích.
 • 2. Čerpadla a čerpací systémy – návrh potrubí a čerpadel.
 • 3. Charakteristiky čerpadel. Charakteristiky potrubí.
 • 4. Provozní parametry čerpacích systémů. Dovolená sací výška čerpadel.
 • 5. Zásobování budovy vodou – varianty.
 • 6. Axonometrické schéma zvolené varianty. Výpočet vnitřního vodovodu.
 • 7. Návrh čerpací stanice pro zásobování budovy vodou.
 • 8. Určení velikosti nádrží.
 • 9. Rozmístění spriklerových hlavic.
 • 10. Návrh vsakovacího zařízení, návrh zařízení pro využívání srážkových vod.
 • 11. Rozdělení potřeby teplé vody v budově.
 • 12. Návrh zásobníkového ohřívače. Návrh zabezpečovacího zařízení.
 • 13. Závěrečná kontrola výpočtů. Zápočet.
Základy hydrauliky - proudění vody v tlakových potrubích, principy zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod, základy zásobování budov teplou vodou.

Základní literatura předmětu

PACIGA, Alexander: Projektovanie a prevádzka čerpacej techniky, Bratislava: ALFA, 1990
VALÁŠEK, Jaroslav a kolektiv: Zdravotnětechnická zařízení budov, Bratislava: Jaga group, 2006
ŽABIČKA, Zdeněk, VRÁNA, Karel: TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, Praha: ČKAIT, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŽABIČKA, Zdeněk a VRÁNA, Jakub: Zdravotně technické instalace, Brno: ERA, 2009
KUCBEL, Jozef: Požiarna ochrana budov, Bratislava: JK Vydavateľstvo a distribúcia technickej literatúry, 1993
STEELE, Alfred: Engineered Plumbing Design, Almhurst, USA: Construction Industry Press, 1982
NECHLEBA, Miroslav a HUŠEK, Josef: Hydraulické stroje, Praha: SNTL, 1966
HLAVÍNEK, Petr a kolektiv: Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, Brno: ARDEC, 2007