English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT002
NázevVybrané statě ze vzduchotechniky
Course nameSelected Chapters of Air-conditioning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantAleš Rubina

Obsahové informace

Student získá poznatky pro návrh systémů vzduchotechniky budov s vyššími požadavky na stav prostředí.
Získá schopnost:
analyzovat a řešit fyzikální děje tvořící systémy vzduchotechniky budov,
specifikovat okrajové podmínky,
analyticky a numericky řešit náročné úlohy vzduchotechniky budov.
Náplň předmětu tvoří problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů. Jsou předkládány metody řešení komplexního přístupu respektující dynamické chování okrajových podmínek návrhu a provozu zařízení.
Zásadní úlohy představuje tepelné chování místností, filtrace, chlazení, vlhčení, sušení, proudění vzduchu a návrh vzduchotechnických výměníků. Poznatky jsou podkladem pro návrh vzduchotechnických systémů občanských a specializovaných budov s vyššími požadavky na stav interního mikroklimatu (např. čisté prostory).

Harmonogram přednášky

 • 1. Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů - psychrometrie
 • 2. Dynamická simulace tepelného chování budov
 • 3. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu
 • 4. Proudění vzduchu a jeho distribuce
 • 5. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
 • 6. Vodní a chladivové klimatizační systémy
 • 7. Vzduchotechnika občanských staveb
 • 8. Hybridní systémy vzduchotechniky
 • 9. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika
 • 10. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží
 • 11. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů
 • 12. Vzduchotechnika čistých prostorů
 • 13. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů

Harmonogram cvičení

 • 1. Kondenzace ve vzduchotechnice
 • 2. Psychrometrické výpočty ve vzduchotechnice
 • 3. Dynamické tepelné chování místností
 • 4. Mokré a suché chlazení, obtokový součinitel - aplikace
 • 5. Vlhčení a řízení odvlhčení vzduchu - aplikace
 • 6. Obrazy proudění - analytické metody
 • 7. Systémy zpětného získávání tepla - aplikace
 • 8. Vodní a chladivové systémy klimatizace - aplikace
 • 9. Koncepční návrhy systémů vzduchotechniky občanských staveb
 • 10. Využití energetického potenciálu vzduchu při hybridních systémech vzduchotechniky
 • 11. Analytické výpočty pro použití filtrace ve vzduchotechnice
 • 12. Výpočet odparu z vodní hladiny - metody řešení
 • 13. Zápočet
Pokročilé znalosti hydrauliky a aerodynamiky.
Pokročilé znalosti vnitřnío mikroklima budov.
Pokročilé znalosti řešení systémů vytápění a vzduchotechniky budov.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hemzal K.: Aerodynamika větrání, Nakladatelství ČVUT, 2007
Székyová Marta, Ferstl Karol, Nový Richard: Větrání a klimatizace, JAGA GROUP, 2006
Olga a Aleš Rubinovi: Větrání a klimatizace, ERA, 2004
Rubina Aleš: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů, STP Brno, 2008
Rubina A.; Uher P.; Hirš J: Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, Litera Brno, 2013