English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT001
NázevVybrané statě z vytápění
Course nameSelected Chapters of Heating

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantMarcela Počinková

Obsahové informace

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění. Studenti si prohloubí své znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhovat standardní řešení vybraných systémů. Student bude mít základní znalosti k vypracování projektové dokumentace vytápění s použitím různých druhů otopných ploch a soustav. Získá přehled o návrhu kotelen, předávacích stanic a kogenerační technice.
Tvorba mikroklimatu vytápěných místností při variabilních podmínkách a dynamicky se měnících ztrátách. Jednotrubkové soustavy ústředního vytápění a jejich návrh. Sálavé vytápění. Návrh integrovaného spolupůsobení otopných těles, armatur a rozvodů založený na teplotním a hydraulickém vyvážení. Oběhová čerpadla. Návrh kotelen, předávacích stanic a kombinované výroby elektrické energie a tepla.

Harmonogram přednášky

 • 1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
 • 2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
 • 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
 • 4. Sálavé systémy vytápění.
 • 5. Jednotrubkové otopné soustavy.
 • 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury.
 • 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
 • 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
 • 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
 • 10. Výroba a distribuce páry.
 • 11. Předávací stanice.
 • 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
 • 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Harmonogram cvičení

 • 1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
 • 2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
 • 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
 • 4. Sálavé systémy vytápění.
 • 5. Jednotrubkové otopné soustavy.
 • 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Návr regulačních armatur.
 • 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
 • 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
 • 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
 • 10. Výroba a distribuce páry.
 • 11. Předávací stanice.
 • 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
 • 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.
Tepelná technika. Základy vytápění a vzduchotechniky. Základní zákony hydrauliky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kolektiv autorů: Topenářská příručka 1,2, Praha: GAS s.r.o., 2001
BRUMBAUGH, James E.: Audel HVAC Fundamentals: Volume 1: Heating Systems, Furnaces and Boilers, Audel, 2004
Bašta J., Brož K., Cikhart J., Štorkan M., Valenta V: Topenářská příručka 3, Agentura ČSTZ s.r.o. Praha, 2007