English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS051
NázevŘízení vodohospodářských soustav
Course nameWater Management Systems Control

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Základní model řízení a jeho modifikace
Pojem řízení vodohospodářské soustavy v reálném čase (operativní řízení)
Dynamické vlastnosti vodohospodářské soustavy
Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
Řídící algoritmy pro operativní řízení systému zásobení vodou
Řídící algoritmy pro operativní řízení ochranné funkce VS
Užití metod umělé inteligence v problematice řízení odtoku vody z povodí
Základní znaky vodohospodářských soustav (VS), principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav (VS), pojem řízení v reálném čase a operativní řízení VS, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav VS, konstrukce řídících algoritmů zásobní a ochranné funkce VS a jejich provoz, dálkové nastavování regulačních uzávěrů, předávání informací o očekávaných průtocích a vodních stavech kompetentním orgánům a veřejnosti, řízení VS v průběhu havárií na tocích (úniky znečišťujících látek).

Harmonogram přednášky

 • 1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace
 • 3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line
 • 5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
 • 7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu
 • 9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou
 • 12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Harmonogram cvičení

 • 1. Výběr vodohospodářské podsoustavy
 • 2. Napojení podsoustavy na vodohospodářský dispečink
 • 3. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
 • 4. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
 • 5. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
 • 6. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
 • 7. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
 • 8. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
 • 9. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
 • 10. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
 • 11. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
 • 12. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
 • 13. Závěrečná kontrola protokolů a udělení zápočtu
Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NACHÁZEL, Karel, ZEZULÁK, Jiří a STARÝ, Miloš: Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, Praha: Academia, 2004
GUGGINO, E., ROSSI, GIUSEPPE and HENDRICKS, D.: Operation of Complex Water Systems, Springer Science & Business Media, 1983
McMAHON, T. A. and ADELOYE, A. J.: Water Resources Yield, Water Resources Publication, 2005
STARÝ, Miloš: Nádrže a vodohospodářské soustavy. Metodické návody do cvičení, Brno: VUT v Brně, 1987
Wojciech Z. Chmielowski: Management of Complex Multi-reservoir Water Distribution Systems using Advanced Control Theoretic Tools and Techniques, Springer Science & Business Media, 2013

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz