English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR54
NázevGIS ve vodním hospodářství
Course nameGeographic Information Systems in Water Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Znalost základních principů a funkcí geografických informačních systémů. Znalost možností hydrologického modelování v prostředí GIS. Získání zkušeností s využitím GIS ve vodním hospodářství na základě zpracování semestrálního projektu.
Účelem tohoto předmětu je poskytnutí informací o možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) ve vodním hospodářství. K účinnému a efektivnímu řízení ve vodním hospodářství je třeba mít znalosti o vodních zdrojích, způsobu jejích řízení, požadavcích na dodávku vody apod. GIS je velice účinným nástrojem pro mapování a analýzu dat a tím výrazně napomáhá pochopení principů a rozhodování ve vodním hospodářství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do GIS ve vodním hospodářství.
 • 2. Vstupní data pro GIS ve vodním hospodářství.
 • 3.-4. Správa dat.
 • 5. Sítě ve vodním hospodářství.
 • 6. Hydrografie.
 • 7. Časové řady.
 • 8.-9. GIS analýza.
 • 10. Hydraulické a hydrologické modelování v prostředí GIS.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání semestrálního projektu
 • 2. - 4. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů
 • 5. - 7. Analýza dat
 • 8. - 9. Zpracování a vyhodnocení výsledků analýz, tvorba map
 • 10. Prezentace projektů
GIS, hydraulika, hydrologie, hydrotechnické stavby (přehrady, jezy atd.)

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maidment, D.R.: ArcHydro GIS for Water Resources, Esri Press, 2002
Zeiler, M.: Modeling Our World, Esri Press, 1999