English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR002
NázevProvádění vodních staveb
Course nameRealisation of Water Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Absolvent získá základní znalosti z oblasti dodržování bezpečnostních předpisů, plánování, přípravy a provádění staveb a o možnosti využití a nasazení stavebních strojů. Bude schopen sestavit základní harmonogram postupu stavebních prací, včetně zpracování projektu organizace výstavby.
Příprava staveb - plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce - výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací - bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce - trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Etapizace výstavby
 • 2. Návrh otevřené stavební jámy
 • 3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
 • 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
 • 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
 • 6. Návrh dopravy na staveništi
 • 7. Návrh objektů zařízení staveniště
 • 8. Dokončovací práce
 • 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
 • 10.Bezpečnostní předpisy

Harmonogram cvičení

 • 1. Návrh etapizace výstavby
 • 2. Návrh otevřené stavební jámy
 • 3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla
 • 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
 • 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů
 • 6. Návrh dopravy na staveništi
 • 7. Návrh objektů zařízení staveniště
 • 8. Dokončovací práce
 • 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
 • 10.Bezpečnostní předpisy
Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí

Základní literatura předmětu

ŠLEZINGR. Miloslav: Provádění staveb, studijní opora, Brno: VUT , 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RÝZNAR, Jan a SMRČEK, Miloslav: Mechanizace a provádění staveb, Brno: VUT , 1986
ŠLEZINGR, Miloslav a ÚRADNÍČEK, Luboš: Bankside trees and shrubs, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003
 • Studovaná problematika bude procvičena vypracováním zkráceného
 • "Projektu stavby" objektu navrženého ve specializovaném předmětu