English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR001
NázevHydraulika podzemních vod
Course nameGroundwater Hydraulics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaromír Říha

Obsahové informace

Výsledkem výuky předmětu je schopnost posluchače řešit problematiku proudění podzemní vody z pohledu stavebního inženýra. Po jeho absolvování bude posluchač schopen samostatně řešit celou škálu úloh hydrodynamiky podzemní vody pomocí analytických a numerických metod, bude obeznámen s použitím dostupného software pro řešení úloh hydraulicky podzemních vod, bude znát okruh profesí souvisejících s řešením úloh podzemní vody (hydrologie, hydrogeologie, pedologie).
Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice.
1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu
1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
Řešení jednotlivých úloh filtračního proudění.
Filtrační deformace.
Proudění podzemní vody v nenasycené zóně, infiltrace.
Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice.
 • 2. Základní řídící rovnice - zákon zachování hmotnosti, Darcyho vztah.
 • 3. 1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu
 • 4. 1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
 • 5. 1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
 • 6. - 7. Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
 • 8. - 9. Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
 • 10. Filtrační deformace.
 • 11. Proudění v nenasycené zóně.
 • 12.-13. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Harmonogram cvičení

 • A) Základy řešení úloh filtračního proudění – specifický průtok, střední rychlost vody v pórech, tlak, tlaková
 • a piezometrická výška.
 • B) Darcyho vztah, Darcyho pokus.
 • C) Proudění v 1D stacionární, paralelní - analytické řešení.
 • D) Proudění v 1D stacionární, paralelní - numerické řešení.
 • E) Proudění ve 2D ve vertikální rovině - numerické řešení.
 • F) Proudění ve 2D v horizontální rovině - numerické řešení.
 • G) Teorie potenciálního proudění, kreslení a vyhodnocení proudové sítě.
 • H) Proudění v 1D nestacionární, paralelní - numerické řešení.
 • I) Proudění v 1D - rotačně symetrické.
 • J) Proudění v 1D - vyhodnocení čerpacího pokusu.
 • K) Proudění ve 2D v horizontální rovině - analytické řešení (soustava studní).
Hydraulika a hydrologie,matematika I., II.,inženýrská geologie, mechanika zemin

Základní literatura předmětu

MUCHA, I.a ŠESTAKOV, V.: Hydraulika podzemných vod, ALFA Bratislava, 1987
BEAR, J. a VERRUIJT, V.: Modelling Groundwater Flow and Pollution, Elsevier, Amsterdam, 1997
KRATOCHVÍL, J. a kol.: Hydraulika, ES VUT Brno, 1991