English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP054
NázevČištění odpadních vod z průmyslu
Course nameIndustrial Wastewater Treatment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Schopnost orientace v technologických procesech čištění průmyslových odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod z potravinářského průmyslu, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů. Schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací průmyslových čistíren odpadních vod.
Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s technologiemi pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. Po dvou úvodních kapitolách zabývajících se alternativními schématy průmyslových čistíren odpadních vod je podrobněji probíráno čištění odpadních vod ze zpracování cukru, výroby nápojů, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování masa a drůbeže, mlékárenského průmyslu. Posluchači jsou seznámeni s technologiemi výroby jednotlivých produktů, se zdroji odpadních vod, doporučenými technologiemi čištění a návrhovými parametry.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, technologie výroby,
 • 2. Zdroje odpadních vod, doporučené technologie čištění, alternativní schémata průmyslových čistíren odpadních vod
 • 3. Fyzikální procesy používané pro čištění odpadních vod z PP, chemické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP
 • 4.Biologické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP
 • 5. Exkurze - vodní hospodářství pivovaru
 • 6. Exkurze - vodní hospodářství vinařských závodů
 • 7.Čištění odpadních vod ze zpracování cukru, nápojů, ovoce a zeleniny
 • 8.Čištění odpadních vod z zpracování masa a drůbeže, z mlékárenského průmyslu, zpracování a finální likvidace kalů

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání seminární práce.
 • 2. Příklad 1 – Výpočet množství a znečištění průmyslových odpadních vod
 • 3. Příklad 2 – Technologické schéma ČOV z výroby nápojů
 • 4. Příklad 3 – Technologické schéma ČOV ze zpracování ovoce a zeleniny
 • 5. Příklad 4 – Technologické schéma ČOV ze zpracování masa a drůbeže
 • 6. Příklad 5 – Technologické schéma ČOV z mlékárenského průmyslu
 • 7. Odevzdání a prezentace seminárních prací.
 • 8. Zápočet.
Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod

Základní literatura předmětu

MALÝ, J. HLAVÍNEK, P.: Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o., 1996
LIU Sean X.: Food and Agricultural Wastewater Treatment, Blackwell Publishing, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ECKENFELDER, Wesley, W.: Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, New York, 1998