English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP053
NázevVybrané statě z vodárenství
Course nameSelected Chapters from Water Supply

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Schopnost orientace v nejnovějších technologických procesech úpravy pitné vody, v oblasti distribuce a ztrát vody, hodnocení technického stavu vodovodů, získat nejnovější poznatky z oboru vodárenství, seznámení s významnými vodárenskými soustavami v ČR a aktuálně řešenými mezinárodními projekty v oblasti výroby a distribuce pitné vody.
Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny.
Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků, hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů, vývoj sektoru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
 • 2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
 • 3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
 • 4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
 • 5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
 • 6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
 • 7. Hodnocení technického stavu vodovodů
 • 8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
 • 9. Kvalita vody v distribučních systémech
 • 10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
 • 11.Spolehlivost vodovodních sítí
 • 12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
 • 13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání seminární práce S1 - popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy
 • 2. Práce a konzultace na seminární práci S1
 • 3. Práce a konzultace na seminární práci S1
 • 4. Prezentace seminárních prací S1
 • 5. Prezentace seminárních prací S1
 • 6. Prezentace seminárních prací S1
 • 7. Účast na konferenci VODA Zlín
 • 8. Zadání seminární práce S2 - překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku
 • 9. Práce a konzultace na seminární práci S2
 • 10.Práce a konzultace na seminární práci S2
 • 11.Prezentace seminárních prací S2
 • 12.Prezentace seminárních prací S2
 • 13.Prezentace seminárních prací S2, zápočet.
Chemie a technologie vody, Vodárenství

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TUHOVČÁK Ladislav a kolektiv: Analýza rizik veřejných vodovodů, , 2010
SNOEYLINK L. Vernon et all: Drinking Water Distribution Systems, National Academy of Science, 2006
OSTFELD Avi: Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, 0
HAMILTON Stuart a McKENZIE Ronnie: Water Management and Water Loss, IWA Publishing, 2014

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz