English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO068
NázevSpecializovaný projekt (S-KDK)
Course nameSpecialized Project (S-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Studenti se seznámí s konkrétním uspořádáním ocelových a dřevěných nosných konstrukcí včetně konstrukčních detailů a jejich statickým návrhem.
Studenti získají praktické znalosti dovednosti pro návrh konstrukčních prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a jejich detailů.
Dispoziční uspořádání stavebních objektů.
Normativní podklady pro navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí.
Sestavení výpočtového modelu.
Dokumentace ocelových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Individuální konzultace ke konkrétnímu zadání.

Harmonogram cvičení

  • 1. Realizační dokumentace: technická zpráva, statický výpočet, projekční výpis materiálu, výkresová část. Sestavení zatěžovacích údajů a schémat. Směrné detaily konstrukcí.
  • 2. Normy pro návrh ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí.
  • 3. Moderní konstrukční systémy staveb s nosnou konstrukcí z oceli a dřeva, jejich konstrukční detaily.
  • 4. Konzultace ke statickému výpočtu.
  • 5. Seznámení s realizační dokumentací konkrétního objektu v oboru ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí: výkresová dokumentace, seznam položek (výpis materiálu).
  • 6. Upřesnění směrných detailů pro řešení konkrétního zadání. Kotvení ocelových a dřevěných konstrukcí. Konzultace k návrhu kotvení a k detailům kotvení.
  • 7. Konzultace k dispozičnímu řešení a uspořádání konstrukce.
  • 8. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání.
  • 9. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání.
  • 10. Dokončení projektu.
Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků kovových konstrukcí, navrhování prvků dřevěných konstrukcí, zatížení konstrukcí.

Základní literatura předmětu

BALIO, G. and MAZZOLANI, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
SCI - The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP - European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000