English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO055
NázevDiagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameDiagnostic and Reconstruction of Metal Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti realizace zkoušky průkazní a kontrolní. Bude schopen využívat nedestruktivní metody ve zkušebnictví a radiografické metody kontroly. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti realizace ultrazvukové metody a realizace elektromagnetické metody. Dále bude schopen realizovat zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik.
Základy a metody nedestruktivního zkušebnictví.
Přehled zkoušek v oboru stavebních konstrukcí.
Svarové přípoje, pnutí materiálu.
Základní pojmy v oboru rekonstrukce, příprava rekonstrukce.
Koroze materiálu, zesilování konstrukcí.
Charakteristiky starších druhů materiálů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek.
 • 2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví.
 • 3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly.
 • 4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy.
 • 5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže.
 • 6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty.
 • 7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce.
 • 8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
 • 9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady.
 • 10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní.
 • 2. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu.
 • 3. Radiografické metody kontroly.
 • 4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace.
 • 5. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody.
 • 6. Zatěžovací zkouška.
 • 7. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik.
 • 8. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
 • 9. Přímé a nepřímé zesilování.
 • 10. Pnutí a deformace při svařování.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Spal, L.: Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL Praha,, 1968
Augustýn, J.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL Praha, 1988
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010