English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO054
NázevAutomatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameAutomation of the Design of Metal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti sestavení geometrického modelu konstrukce včetně aplikace zatížení. Bude schopen modelovat okrajové podmínky a stanovit vzpěrné délky. Dále bude schopen provést analýzu konstrukce včetně provedení posouzení jednotlivých prvků.
Přehled programových systémů pro návrh a posouzení kovových a dřevěných konstrukcí.
CAD systémy pro modelování kovových a dřevěných konstrukcí.
Rozbor a řešení individuálního zadání kovové nebo dřevěné konstrukce.
Výpočtový model: geometrie konstrukce; okrajové podmínky; zatížení; výpočet; akce na spodní stavbu; extrémy vnitřních sil; (posudky) dimenzování
Moduly stabilita, dynamika, pohyblivé zatížení.
Výkaz materiálu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, přehled programových systémů.
 • 2. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
 • 3. Materiálové charakteristiky, typy prvků, průřezové charakteristiky.
 • 4. Geometrie konstrukce: rovinné systémy, prostorové systémy.
 • 5. Okrajové podmínky: podepření konstrukce, spolupůsobení prvků.
 • 6. Zatížení: typy zatížení,zatížení podle mezních stavů, kombinace. zatěžovacích stavů.
 • 7. Analýza konstrukce: lineární výpočet napjatosti a přetvoření.
 • 8. Stabilita. Vzpěrné délky prutů tlačených a ohýbaných.
 • 9. Posouzení prvků.
 • 10. Jednoduché případy konstrukční nelinearity: absence prutů, absence podpor.

Harmonogram cvičení

 • 1. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
 • 2. Materiálové charakteristiky.
 • 3. Průřezové charakteristiky.
 • 4. Geometrie konstrukce.
 • 5. Okrajové podmínky.
 • 6. Zatížení.
 • 7. Analýza konstrukce.
 • 8. Stabilita.
 • 9.-10. Posouzení prvků.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, Praha SNTL, 1974
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, ESDEP Society, 2000