English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO051
NázevModelování kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameSimulation of Metal and Timber Structures Behaviour

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti aplikace základních postupů při vytváření výpočtových modelů a sestavení vstupních dat. Bude schopen modelovat okrajové podmínky. Dále bude schopen dimenzovat prvky a vyhodnocovat výsledky. Získá podrobnější znalosti z oblasti optimalizace konstrukce.
Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem – základní postupy při vytváření výpočtových modelů.
Přehled programových systémů pro návrh, výpočet a posuzování kovových a dřevěných konstrukcí.
Programový systém IDA SCIA: sestavení vstupních dat, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Konstrukční materiály.
Modelování jednoduchých úloh.
Vyhodnocení výsledků.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
 • 2. Vnější okrajové podmínky - kotvení.
 • 3. Vnitřní okrajové podmínky - spoje prvků a dílců.
 • 4. Polotuhé spoje.
 • 5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
 • 6. Výpočtový model - rámové konstrukce.
 • 7.-8. Ocel jako konstrukční materiál.
 • 9. Dřevo jako konstrukční materiál.
 • 10. Rovinné konstrukce.
 • 11. Prostorové konstrukce.
 • 12. Lineární a nelineární výpočty.
 • 13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
 • 3.-5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
 • 6.-8. Výpočtový model - rámové konstrukce.
 • 9.-10. Ocel jako konstrukční materiál.
 • 11. Dřevo jako konstrukční materiál.
 • 12. Lineární a nelineární výpočty.
 • 13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, Praha SNTL, 1979
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, ESDEP Society, 2000