English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO004
NázevSpeciální kovové konstrukce (S)
Course nameSpecial Metal Structures (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti výpočtu ohybové poruchy membránového stavu. Bude schopen navrhnout zásobník podle poloohybové teorie. Bude schopen stanovit zatížení zásobníků, navrhnout komoru a výsypku zásobníku, navrhnout přechodový prstenec a provést výpočet kotvení zásobníku. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti výpočtu příhradové konstrukce na velká rozpětí a kotvení ocelových konstrukcí.
Navrhování sil a zásobníků: membránová teorie skořepinových ocelových konstrukcí; ohybové poruchy membránového stavu; poloohybová a ohybová teorie ocelových skořepin výpočet zatížení zásobníků; výpočet přechodového prstence a kotvení zásobníků.
Příhradové konstrukce na velká rozpětí. Kotvení ocelových konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Skořepinové konstrukce.
 • 2. Nádrže a zásobníky.
 • 3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
 • 4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
 • 5. Poloohybová teorie.
 • 6. Lokální poruchy.
 • 7. Přechodový prstenec a kotvení zásobníků.
 • 8. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
 • 9. Klasifikace kotvení ocelových konstrukcí.
 • 10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Skořepinové konstrukce.
 • 2.-3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
 • 4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
 • 5. Poloohybová teorie.
 • 6. Lokální poruchy.
 • 7. Přechodový prstenec.
 • 8. Kotvení zásobníků.
 • 9. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
 • 10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Základní literatura předmětu

Křupka,V. a Schneider P.: Konstrukce aparátů, PC-DIR, spol. s r.o. - Nakladatelství, Brno, 1998
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Marek, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha, 1985