English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN54
NázevŽelezniční stanice a uzly II
Course nameRailway Stations and Junctions II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů. Student se seznámí se systémem osobní a nákladní dopravě v železničních uzlech. Student se naučí navrhovat a posuzovat třídící nádraží, osobní nádraží, lokomotivní depa a odstavná kolejiště.
Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.
Nové postupy pro trasování železničních vozidel, informační a trasovací dopravní systém řízený satelitem.
Měřicí vůz pro měření trakčního vedení. Měření prostorové průchodnosti tratí. Vlakové zabezpečovací systémy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
 • 2. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
 • 3. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
 • 4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
 • 5. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
 • 6. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava. Nové postupy pro trasování železničních vozidel, informační a trasovací dopravní systém řízený satelitem.
 • 7. Měřicí vůz pro měření trakčního vedení. Měření prostorové průchodnosti tratí.
 • 8. Vlakové zabezpečovací systémy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání projektu, pokyny k vypracování.
 • 2. Návrh výšky spádoviště.
 • 3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků.
 • 4. Návrh podélného řezu spádoviště.
 • 5. Dynamické posouzení spádoviště.
 • 6. Úprava výkresů - vytyčovací výkres, podélný profil.
 • 7. Technická zpráva. Konzultace projektu
 • 8. Odevzdání projektu, zápočet.
Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Základní literatura předmětu

Jirsák, Z.: Železničné stanice a uzly, Bratislava, 1979