English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN051
NázevVybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)
Course nameSelected Chapters on Railway Structures 1 (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku kolejové dopravy ve městech, tj. stavba městské rychlodráhy (Metro) a tramvajových tratí. Student se seznámí s konstrukcí tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah. Student se také naučí konstrukcí a uspořádáním železničních přejezdů.
Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání.
Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
Nekonvenční dráhy.

Harmonogram přednášky

 • 1.Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy.
 • 2.Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
 • 3.Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání.
 • 4.Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
 • 5.Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí.
 • 6.Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
 • 7.Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
 • 8.Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
 • 9.Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech.
 • 10.Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje.
 • 11.Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy.
 • 12.Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
 • 13.Nekonvenční dráhy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování
 • 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku.
 • 3. Podélný profil jednotlivými kolejemi.
 • 4. Úprava výkresů - vytyčovací výkres.
 • 5. Odevzdání prvního projektu.
 • 6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí.
 • 7. Návrh tramvajových výhybek.
 • 8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí.
 • 9. Technická zpráva
 • 10. – 12. Konzultace projektu
 • 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.
Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.
Literatura není u předmětu zadána