English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN05
NázevŽelezniční stanice
Course nameRailway Stations

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic. Student se naučí navrhovat prvky železničních stanic – směrové a sklonové poměry, konstrukce železničního svršku a spodku. Student se také seznámí s výpravními budovami.
Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.
Nástupiště, rampy, podchody a lávky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád.
 • 2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
 • 3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy.
 • 4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
 • 5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
 • 6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
 • 7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce.
 • 8. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Harmonogram cvičení

 • 1. Grafikon vlakové dopravy.
 • 2. Provozní výkonnost, vlakotvorba.
 • 3. Projektování zastávek, nákladišť.
 • 4. Koleje ve stanicích.
 • 5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
 • 6. Železniční spodek v železničních stanicích.
 • 7. Odbočky, výhybny, křižovatky.
 • 8. Železniční stanice.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.
Literatura není u předmětu zadána