English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN02
NázevGeografické informační systémy
Course nameGeographical Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantJaroslav Smutný

Obsahové informace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů. Současně se student naučí provádět vyspělé postupy analýzy nad geografickými daty. Jde zejména o 3-D modelování, prostorové analýzy založené na metodě mapové algebry a optimalizaci dopravních cest. K získaným znalostem a dovednostem také patří tvorba tematicky založených geografických informačních systémů (pasport liniových staveb, územní plánování).
Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií.
Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do databázových systémů.
 • 2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
 • 3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
 • 4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
 • 5. Plánování geografických technologií.
 • 6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
 • 7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
 • 8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
 • 9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
 • 10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
 • 11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
 • 12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
 • 13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Harmonogram cvičení

 • V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
 • 1. Sestavení datového modelu
 • 2. Geografické analýzy, prostorové dotazy
 • 3. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
 • 4. 3-D modelování v rámci GIS
 • 5. Aplikace mapové algebry
 • 6. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest
Základní znalosti informačních technologií a software.

Základní literatura předmětu

Smutný, J.: Geografické informační systémy, VUT FAST, 1998
Jaroslav Smutný: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - MODUL CN02, VUT FAST, 2007