English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM056
NázevTechnologie pozemních komunikací (R)
Course nameTechnology of Road and Street Construction (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantDušan Stehlík

Obsahové informace

Znalost provádění silničních technologií, používaných strojů, zařízení a výroben. Plánování sestav strojů. Management kvality.
Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly jakosti. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby silnice a městských komunikací.

Harmonogram přednášky

 • 1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK
 • 2. Technologie zemních prací a stroje pro zemní práce.
 • 3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy
 • 4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy - technologie provádění.
 • 6. Asfaltové směsi vyráběné za horka - technologie provádění.
 • 7. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy - technologie provádění.
 • 8. Stavba cementobetonových krytů.
 • 9. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
 • 10. Oprava a recyklace vozovek.

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání týkající se zemních prací
 • 2. Konzultace k řešení zemních prací
 • 3. Obsah norem a systém kvality
 • 4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
 • 5. Konzultace k řešení podkladních vrstev
 • 6. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
 • 7. Konzultace k řešení asfaltových vrstev.
 • 8. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
 • 9. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
 • 10.Klasifikovaný zápočet - písemný test
Znalosti z předmětů: Technologie pozemních staveb. Management staveb
Literatura není u předmětu zadána