English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM055
NázevModerní trendy v dopravním inženýrství (DST)
Course nameModern Trends in Traffic Engineering (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantJiří Apeltauer

Obsahové informace

Znalost teorie dopravního proudu a základních technik modelování. Porozumění dějům v dopravním proudu. Přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.
Studenti porozumí standardním teoriím dopravního proudu a dějům v dopravním proudu. Seznámí se se základními technikami modelování. Získají přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.
Dopravní proud a jeho charakteristiky, používané modely dopravního proudu, simulace dopravního proudu.
Nelineární dynamické systémy.
Specifické dopravní průzkumy pomocí inerciálních měřicích jednotek a videozáznamem z aerostatu.
Nové technologie pro řízení dopravního proudu, šíření informací v dopravních systémech - inteligentní dopravní systémy, telematika.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do nelineární dynamiky
 • 2. Teorie dopravního proudu, rovnice kontinuity, fundamentální diagramy
 • 3. Mikroskopické modely dopravního proudu, modely následujícího vozidla
 • 4. Citlivost modelu na změnu parametrů
 • 5. Informační systémy, šíření informací v dopravních systémech
 • 6. Telematické aplikace, jejich dopad na dopravní proud
 • 7. Pokročilé systémy řízení ve vozidlech
 • 8. Akcelerometrická měření
 • 9. Využití gyroskopů v měřicích jednotkách
 • 10. Měření pomocí plovoucího vozidla
 • 11. Obrazový záznam a jeho využití pro křižovatkové průzkumy
 • 12. Posouzení podmínek využitelnosti aerostatů pro dopravní průzkumy
 • 13. Měření kritických a následných časových odstupů podle Sieglocha na okružní křižovatce

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do nelineární dynamiky
 • 2. Teorie dopravního proudu, rovnice kontinuity, fundamentální diagramy
 • 3. Mikroskopické modely dopravního proudu, modely následujícího vozidla
 • 4. Citlivost modelu na změnu parametrů
 • 5 Informační systémy, šíření informací v dopravních systémech
 • 6. Telematické aplikace, jejich dopad na dopravní proud
 • 7. Pokročilé systémy řízení ve vozidlech
 • 8. Akcelerometrická měření
 • 9. Využití gyroskopů v měřicích jednotkách
 • 10. Měření pomocí plovoucího vozidla
 • 11. Obrazový záznam a jeho využití pro křižovatkové průzkumy
 • 12. Posouzení podmínek využitelnosti aerostatů pro dopravní průzkumy
 • 13. Měření kritických a následných časových odstupů podle Sieglocha na okružní křižovatce
Běžné znalosti matematiky a fyziky. Návrh a projektování komunikací. Dopravní inženýrství. Algoritmizace inženýrských úloh.
Literatura není u předmětu zadána