English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM054
NázevVybrané problémy pozemních komunikací
Course nameSpecial Topics of Highways

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Hýzl

Obsahové informace

Seznámení se se zkouškami typu asfaltových směsí, novými technologiemi výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentálními aspekty dopravy a dalšími vybranými problémy.
Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Harmonogram přednášky

 • 1.Doprava ve světě
 • 2.Funkční zkoušky asfaltů
 • 3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
 • 4.Výroba asfaltových směsí - praxe
 • 5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
 • 6.Funkční zkoušky zemin
 • 7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
 • 8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Harmonogram cvičení

 • 1.Doprava ve světě
 • 2.Funkční zkoušky asfaltů
 • 3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
 • 4.Výroba asfaltových směsí - praxe
 • 5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
 • 6.Funkční zkoušky zemin
 • 7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
 • 8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA
Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby
Literatura není u předmětu zadána