English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM053
NázevDoprava ve městech
Course nameCity Transportation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Kosňovský

Obsahové informace

Detailní rozbor všech problémů městských komunikací, městská hromadná doprava, údržba městských komunikací, plánování a návrh městské přepravní sítě. Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.
Předmět je zaměřen na detailní rozbor všech problémů městských komunikací s prioritou tvorby komunikační sítě a návrhových prvků městských komunikací. Zvláštní pozornost se věnuje rozboru projektové dokumentace jednotlivých kategorií městských komunikací. Část je věnována problematice hromadné přepravy osob, údržbě městských komunikací a správnímu členění. Bude zpracován semestrální projekt zahrnující jak koncepční práce tvorby sítě, tak i vlastní projektovou činnost v městském prostředí. Předpokládá se exkurze do městských kanceláří zabývajících se problematikou městských komunikací – Útvar hlavního architekta a Brněnských komunikací. Důraz bude kladen na prvky bezpečnosti silničního provozu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Tvorba komunikační sítě.
 • 2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
 • 3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
 • 4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
 • 5. MHD – koncepce, provoz.
 • 6. IDS – integrovaný dopravní systém.
 • 7. Hromadné garáže.
 • 8. Odvodnění komunikací.

Harmonogram cvičení

 • Jedná se celkem o 8 týdnu výuky. Cvičení jsou rozděleny na liché a sudé týdny a tak se tedy jedná o čtyři cvičení.
 • 1 - 2 zakreslení inženýrských sítí do situce a příčných řezů
 • 3 - 4 Vytvoření bezpečnostní inspekce včetně prezentace.
Základní znalosti z dopravního inženýrství a projektování silnic a dálnic, městských komunikací, zvládnutí práce na PC (Acad…)
Literatura není u předmětu zadána