English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM051
NázevDiagnostika a management vozovek (DST)
Course namePavement Diagnostics and Management (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Varaus

Obsahové informace

Cílem předmětu je získání znalostí o porušování konstrukcí pozemních komunikací, diagnostice a návrhu údržby, oprav a recyklaci konstrukcí vozovek. Dále jsou získány též základní znalosti o funkci systémů hospodaření s vozovkami na dopravní síti ČR.
Funkce pozemních komunikací, požadavky uživatelů pozemních komunikací a jejich převedení na požadavky spolehlivosti konstrukcí a charakteristiky provozní způsobilosti. Vnější a vnitřní příčiny mechanismů porušování, definování různých mechanismů porušování, jejich vývoj a charakteristiky. Diagnostiky různých poruch asfaltových, cementobetonových a dlážděných vozovek s návrhem údržby a opravy. Systémy pro management vozovek sítí pozemních komunikací.
Ve cvičení se studenti seznámí s polními a laboratorními metodami sloužícími ke stanovení charakteristik provozní způsobilosti, měřením a vyhodnocením únosnosti s návrhem údržby a oprav. Bude zpracována samostatná práce s vyhodnocením poruch vizuální prohlídkou, návrhem konstrukce vozovky, vyhodnocením měření únosnosti rázovým zatížením a návrhem údržby a opravy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky, význam diagnostiky, požadavky uživatelů pozemních komunikací a provozní způsobilost
 • 2. Mechanismy porušování netuhých vozovek
 • 3. Mechanismy porušování CB vozovek a dlažeb
 • 4. Měření únosnosti (FWD, CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska)
 • 5. Systémy hospodaření s vozovkou
 • 6. Návrh oprav asfaltových vrstev vozovek
 • 7. Návrh oprav CB vrstev vozovek a dlažeb
 • 8. Speciální problémy CB krytů, trny, kotvy, kvalita cementu
 • 9. Diagnostika dopravního proudu
 • 10. Dopravní hluk, měření, vyhodnocení a metody snižování hlukové zátěže
 • 11. Hodnocení protismykových vlastností vozovek pozemních komunikací
 • 12. Recyklace vozovek
 • 13. Shrnutí problematiky diagnostiky vozovek

Harmonogram cvičení

 • 1. Program Navrhování vozovek LAYEPS, katalog vozovek
 • 2. Exkurze do silniční laboratoře, hodnocení vzorků odebraných z vozovek.
 • 3. Ukázka měření (CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska)
 • 4. Výpočty napětí, relativních přetvoření a průhybů, zpětný výpočet modulů pružnosti vrstev z průhybové čáry
 • 5. Ukázka měření zařízením FWD
 • 6. Odběr jádrových vývrtů, spojení vrstev, tloušťky vrstev, rozbory asfaltových směsí
 • 7. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
 • 8. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
 • 9. Diagnostika dopravního proudu
 • 10. Vyhodnocení vizuální prohlídky s návrhem a posouzením
 • 11. Měření mikrotextury, makrotextury, protismykových vlastností a rovnosti povrchu vozovky
 • 12. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
 • 13. Závěr, zápočet
Znalosti z předmětů: Pozemní komunikace I, II, Městské komunikace a znalost zkoušek v silniční laboratoři

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ÚNMZ: Normy pro zkoušení a specifikaci silničních stavebních materiálů, , 0
VUT v Brně: TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 2010
PavEx Consulting, s.r.o.: TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, MD ČR, 2010
VUT v Brně: TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, MD ČR, 2010
CDV, v.v.i.: TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, MD ČR, 2010
VUT v Brně: Diagnostika a management vozovek, Studijní opory, VUT v Brně, 0