English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM003
NázevTechnologie pozemních komunikací (K)
Course nameTechnologies of Road Construction (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantDušan Stehlík

Obsahové informace

Znalost provádění silničních technologií, používaných strojů, zařízení a výroben. Plánování sestav strojů. Management kvality.
Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Harmonogram přednášky

 • 1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK
 • 2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce
 • 3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy- technologie provádění.
 • 4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
 • 5. Stavba cementobetonových krytů - technologie provádění.
 • 6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
 • 7. Oprava a recyklace vozovek - technologie provádění
 • 8. Exkurze do silničního stavebního podniku

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání týkající se zemních prací
 • 2. Konzultace k řešení zemních prací
 • 3. Obsah norem a systém kvality
 • 4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
 • 5. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
 • 6. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
 • 7. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
 • 8. Exkurze do silničního stavebního podniku
Znalosti z předmětů: Projektování pozemních komunikací, Navrhování a stavba vozovek. Městské komunikace
Literatura není u předmětu zadána