English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL062
NázevNavrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru
Course nameDesign of Concrete and Masonry Structures Exposed to Fire

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantPetr Štěpánek

Obsahové informace

Osvojení znalostí o chování betonových konstrukcí při účinku požáru.
Osvojení znalostí o chování zděných konstrukcí při účinku požáru.
Získání znalostí o základních principech a metodách pro návrh a posouzení betonových konstrukcí při účinku požáru.
Získání znalostí o základních principech a metodách pro návrh a posouzení zděných konstrukcí při účinku požáru.
Účinky požáru na konstrukce železobetonové, předpjaté a zděné. Metody ověřování požární odolnosti a metody pro stanovení mechanických a fyzikálních vlastností betonu a oceli při zvýšených teplotách. Metody pro ověření požární odolnosti betonových prvků a konstrukcí.
Návrh železobetonových a zděných prvků na účinky požáru zjednodušenými výpočtovými metodami. Navrhování prvků a konstrukcí z vysokopevnostního betonu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí.
 • 2.– 3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení.
 • 4.– 5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli.
 • 6.– 7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek.
 • 8.– 9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu.
 • 10.– 11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva.
 • 12.– 13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení zatížení betonových prvků a jeho účinků při požáru.
 • 2. Stanovení teploty v ohřívaném betonovém prvku.
 • 3. Korekce.
 • 4.– 5. Výpočet únosnosti betonových prvků při známých teplotních profilech prvků.
 • 6.– 7. Deska a trám – ověření požární odolnosti podle tabulek.
 • 8. Sloupy – ověření požární odolnosti podle tabulek.
 • 9. Korekce.
 • 10. Deska, trám – ověření požární odolnosti metodou izotermy 500°C.
 • 11. Stěna – ověření požární odolnosti zónovou metodou.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, zděné konstrukce, betonové konstrukce, předpjatý beton

Základní literatura předmětu

PROCHÁZKA, Jaroslav, ŠTEFAN, Radek a VAŠKOVÁ, Jitka: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, Praha: ČVUT, 2010
LENNON, Tom: Structural Fire Engineering, London: ICE Publishing, 2011
WALD, František: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Praha: ČVUT, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BUCHANAN, Andrew H: Structural Design for Fire Safety, Chichester: John Wiley & Sons Ltd. , 2002
PROCHÁZKA, Jiří, ŠTĚPÁNEK, Petr, KRÁTKÝ, Jiří, KOHOUTKOVÁ, Alena a VAŠKOVÁ Jitka: Navrhování betonových konstrukcí - Prvky z prostého a železového betonu, Praha: ČBS servis, 2009
: Fib Model Code for Concrete Structures 2010, Lausanne, Switzerland: fib, 2013