English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL057
NázevSpecializovaný projekt (S-BZK)
Course nameSpecialized project (S-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových staveb.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných staveb.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.
Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Individuální návrh konkrétního objektu pozemních a inženýrských staveb se složitější betonovou nosnou konstrukcí.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 7. Zadání a zpracování části projektu se zaměřením na složitější nosné betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Konzultace. Korekce.
  • 8.- 9. Prezentace a obhajoba zpracované části projektu.
  • 10. Zhodnocení zpracované části projektu.
navrhování betonových a zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: VUTIUM, 2010
ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis: Prestressed Concrete Structures, New Jersey: Prentice Hall, 1991
LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard: Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau, Berlin: Springer-Verlag, 1984