English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL056
NázevDiplomový seminář (S-BZK)
Course nameDiploma seminar (S-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student získá schopnost správně analyzovat a řešit specifické problémy betonových konstrukcí pozemních staveb týkajících se obsahu diplomové práce.
Student získá schopnost správně analyzovat a řešit specifické problémy betonových konstrukcí inženýrských staveb týkajících se obsahu diplomové práce.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.
Řešení problémových okruhů z oblasti betonových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, majících vztah k diplomové práci.
Příprava podkladů a materiálů k diplomové práci.
Příprava a zpracování části diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s diplomovou prací.
  • 2.- 10. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané diplomové práce.
  • 11.- 12. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
  • 13. Odevzdání seminárních prací.
navrhování betonových a zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

MOSLEY, Bill, BUNGEY, John a HULSE, Ray: Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, New York: Palgrave Macmillan, 2012