English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL054
NázevAutomatizace výpočtů betonových konstrukcí
Course nameComputing calculation of concrete structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.
Schopnost modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Schopnost uplatňovat časovou analýzu při návrhu konstrukcí.
Schopnost uplatňovat geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.
Software pro řešení prutových a plošných konstrukcí. Procvičování programového vybavení pro řešení inženýrských úloh. Samostatná práce studenta pod vedením na počítači.
Modelování individuálně zadaných konstrukcí. Modelování prutových a plošných betonových konstrukcí. Zadávání vstupních dat a vyhodnocení výsledků diplomově a graficky. Strojní dimenzování průřezů.
Časově závislá analýza konstrukcí. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity.

Harmonogram přednášky

 • 1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
 • 2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
 • 3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
 • 4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
 • 5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
 • 6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
 • 7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
 • 8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
 • 9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
 • 10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Předem předpjatý střešní vazník: prutový model, příčný řez, náběhovaný průřez, návrh předpínací síly pomocí ekvivalentního zatížení.
 • 2. Použití modulu předem předpínaného kabelu.
 • 3.- 4. Postupná výstavba - časová analýza TDA, okamžité a provozní ztráty předpětí.
 • 5. Desková konstrukce: Deskový modelu s různými druhy podepření, modelování žeber a prutů na excentricitě.
 • 6. Kontrola výpočtu, kombinace, dimenzační a základní veličiny, stanovení minimální plochy výztuže.
 • 7.- 8. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování.
 • 9. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí.
 • 10. Odevzdání projektu. Zápočet.
zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, dimenzování betonových prvků a konstrukcí

Základní literatura předmětu

ONDRÁČEK, Emanuel a JANÍČEK, Přemysl: Výpočtové modely v technické praxi, Praha: SNTL, 1990
KOLÁŘ, Vladimír, NĚMEC, Ivan a KANICKÝ, Viktor: FEM - Principy a praxe metody konečných prvků, Praha: Computer Press, 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ZIENKIEWICZ, O. a TAYLOR, R: The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
Kolektiv autorů: Scia Engineer 2013 Manuals, Nemetschek Scia, 2013
HÄUßLER-COMBE, Ulrich: Computational Methods for Reinforced Concrete Structures, Berlin: Ernst & Sohn, 2014