English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL005
NázevSpeciální betonové konstrukce (S)
Course nameSpecial Concrete Structures (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantJiří Stráský

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat předpjaté stropní konstrukce.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce výškových budov.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce oblouků.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce skořepin.
Schopnost analyzovat zavěšené a visuté konstrukce.
Analýza prostorových soustav. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. Výškové budovy. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
Obloukové konstrukce pozemního a inženýrského stavitelství. Příklady obloukových konstrukcí. Báně a skořepiny.
Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. Visuté konstrukce.
Konstrukce z předpjatého pásu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Analýza prostorových soustav.
 • 2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
 • 3. Výškové budovy.
 • 4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
 • 5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové konstrukce inženýrského stavitelství.
 • 6. Báně.
 • 7. Skořepiny.
 • 8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
 • 9. Visuté konstrukce.
 • 10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Předpjatá stropní konstrukce patrových garáží: Návrh rozměrů a předpětí, geometrie, zatěžovací stavy.
 • 2. Modelování desky na počítači.
 • 3.- 4. Stanovení statických veličin na počítači včetně grafických výstupů.
 • 5. Dokončení statického řešení a jeho kontrola.
 • 6. Dimenzování desky na ohyb.
 • 7. Korekce.
 • 8. Dimenzování desky na protlačení.
 • 9. Výkresy. Kontrola dimenzování.
 • 10. Odevzdání projektu, zápočet.
stavební mechanika, betonové konstrukce, předpjatý beton

Základní literatura předmětu

RUHE, H: Priestorové strešné konštrukcie, Bratislava: ALFA, 1979
SALVADORI, Mario a HELLER, R: Konštrukcia v architekture, Bratislava: ALFA, 1971
SALVADORI, Mario: Why Buildings Stand up: The Strength of Architecture, New York: WW Norton and Com., 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BILLINGTON, David: Thin Shell Concrete Structures, New York: McGraf-Hill Book Com., 1982
GRENČÍK, Ľudovít et al: Betónové konštrukcie II B pre inžinierske a vodohospodárske stavby, Bratislava: ALFA, 1986