English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ014
NázevSklářství
Course nameGlass Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRadomír Sokolář

Obsahové informace

Teoretické základy tavení skla a sklářské technologie. Pece pro tavení skla. Vlastnosti skel a metody jejich zkoušení. Pěnová skla. Sklokeramika.
Cílem nového předmětu magisterského studijního programu oboru M je seznámit studenty s teoretickými základy procesu tavení skla a s nejdůležitějšími technologiemi při zpracování skla především s ohledem na typ použité sklářské pece. Pozornost bude také věnována zkoušení vlastností skel a jejich korozi. Nezbytnou součástí výuky je také odborná exkurze do výroby skla.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice skla, charakteristika sklářských surovin, výpočet sklářské vsázky, výpočet vlastností z chemického složení skla.
 • 2. Procesy při tavení skla – ohřev kmene, reakce mezi hlavními surovinami, vysokoteplotní fázové a chemické rovnováhy, základní typy skloviny, struktury v tavicím se kmeni.
 • 3. Čeření skel. Oxidačně redukční děje při tavení skel, vypařování těkavých látek, homogenizace.
 • 4. Sklářské pece – materiály pro jejich výstavbu, požadavky, typy pecí, paliva, přestup tepla.
 • 5. Palivové vanové pece – typy, konstrukce, chladicí systémy, otop, stavba pece, technologie tavení ve vanové peci.
 • 6. Elektrické tavení skla- teoretické základy, konstrukce elektrických van, koroze elektrod.
 • 7. Tavení v pánvových pecích – druhy a použití pánvových pecí, keramické pánve, technologie tavení v pánvích.
 • 8. Speciální tavicí zařízení - kelímkové středofrekvenční a vysokofrekvenční pece, tavení křemenného skla.
 • 9. Fyzikálně chemické metody zkoušení skla – mechanické moduly skla, zkoušení jednovrstvých bezpečnostních skel, optické vlastnosti skla, měření tepelných vlastností skla.
 • 10. Fyzikálně chemické metody zkoušení skla – povrchové napětí skloviny, stanovení chladicího postupu skla, určení hranic a rychlosti odskelnění, analýza vnitřního pnutí ve skle.
 • 11. Fyzikálně chemické metody zkoušení skla – stanovení chemické odolnosti skla, stanovení viskozity skloviny (praktické ukázky v laboratoři). Rozbory vlastností sklářských surovin.
 • 12. Pěnové sklo – technologie výroby, vlastnosti a zkoušení. Sklokeramika.
 • 13. Odborná exkurze do sklárny.
Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HLAVÁČ, Jan: The technology of glass and ceramics, Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983
Smrček, A a kol.: Tavení skla, Česká sklářská společnost, 2008