English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCI059
NázevZáklady managementu a metrologie ve stavebnictví
Course nameBasics of Management And Metrology in the Construction Industry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s:
- přehledem o legislativě EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt,
- základy standardizovaných systému managementu
- požadavky na zkušební laboratoře v souladu s EN ISO/IEC 17025.
Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další.
Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu.
Vybrané standardizované systémy managementu.
Požadavky na zkušební laboratoře – systémová a technická způsobilost.
Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další.
 • 2. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu.
 • 3. Systém managementu kvality; Systém environmentálního managementu.
 • 4. Systém environmentálního managementu; Systém managementu BOZP.
 • 5. Požadavky na zkušební laboratoře I. – systémová způsobilost.
 • 6. Požadavky na zkušební laboratoře II. – technická způsobilost.
 • 7.–8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
 • 9.–10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Harmonogram cvičení

 • 1. Dokumenty MPA, EA, ILAC a IAF, informace dostupné z internetových zdrojů ČIA a ÚNMZ, relevantní předpisy MD ČR v oboru pozemních komunikací.
 • 2. Hodnocení kvality betonů s využitím nedestruktivních metod zkoušení.
 • 3. Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek betonů dle postupů v různých ČSN-příklad.
 • 4. Požadavky výrobkových ČSN na měřící a zkušební zařízení.
 • 5. Případové studie a úkoly s tématikou systémové způsobilosti laboratoře.
 • 6. Případové studie a úkoly s tématikou technické způsobilosti laboratoře.
 • 7.–8. Ukázka statistických SW a práce s nimi.
 • 9.–10. Praktické příklady zpracování statistických úloh s využitím specializovaných SW.
Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky

Základní literatura předmětu

Vymazal, T.,, Brožovský. J., Misák, P.,: Základy managementu a metrologie ve stavebnictví, FAST VUT v Brně, 2014