English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCI054
NázevDiplomový seminář (K-SZK)
Course nameDiploma Seminar (K-SZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Zpracování základní osnovy diplomové práce dle specifikace zadání. Základní odborná orientace pro samostatné zpracování řešené problematiky dle oborového zadání závěrečné práce. Optimalizace návrhu metodiky a realizace experimentální části diplomové práce v oboru zkoušení a diagnostika stavebních konstrukcí. Numerické modelování, posuzování, dimenzování a hodnocení konstrukcí v oboru statika a dynamika staveb. Analytické vyhodnocení výstupů experimentální a numerické analýzy řešené problematiky.
Individuální práce se studenty dle zadání diplomové práce.
Zadání rešerše literatury k tématu práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Konzultace řešené problematiky. Cíl řešení DP.
Metodika zpracování diplomové práce.
Příprava experimentu včetně projektu měření a hodnocení výsledku.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Harmonogram cvičení

  • Rozbor zadání diplomové práce.
  • Specifikace metodiky zpracování závěrečné práce dle zadání.
  • Rozbor výsledků rešerše literatury k tématu práce.
  • Průběžné zhodnocení stávajících výsledků řešené problematiky.
  • Zpracování metodiky experimentální části práce.
  • Realizace experimentů.
  • Vyhodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
  • Prezentace dosažených výsledků.
Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí, navrhování a posuzování stavebních konstrukcí dle platných norem
Literatura není u předmětu zadána